Mina ikoner

Jag målar både traditionella och nutida ikoner.

Jag målar MINA ikoner. Det innebär att jag ibland är relativt trogen den tradition som finns inom ikonmåleriet när det gäller motiv och uttryck. Men det betyder också att jag för in förändringar i bilderna i färgval och utformning i detaljer som avviker från den renläriga tradition som finns inom ikonmåleriet. I raden nedanför ser du några exempel på traditionella ikoner.

Men jag har under alla år också målat bilder av moderna människor som inte hör till ikontraditionen. Det är motiv som är viktiga för mig.  Det kan vara personer som satt avtryck i sin samtid eller som har en speciell relation till mig och mina nära. Du kan se några sådana exempel i raden nedan. Frida Kahlo är den mexikanska konstnären som blivit mycket uppmärksammad över hela världen på senare tid. Prinsessan Diana har fått ikonstatus sedan hon omkom i bilolyckan i Paris 1997. Greta Garbo är också en självklar ikonisk person.

För de religiösa ikonerna finns en ortodox tradition med bestämda regler som gäller för hur de ska traderas. Ikonerna ska helt enkelt kopieras och som ikonmålare är du utbytbar. Dessutom målar man inte utan skriver en ikon. Men det finns ingen absolut sanning som säger att en nutida ikonmålare bara måste kopiera gamla ikoner. Jag ansluter mig till dem som vill utveckla mig själv i ikonmåleriet, genom att tillföra egna detaljer och symboler för att förstärka ikonens betydelse för mig. Små variationer i samma grundbild kan erbjuder en stor spännvidd i tolkningar, och det är intressant att se hur samma eller liknande bilder öppnar för olika betydelser. Några exempel på detta de här, först fyra bilder av Maria (den fjärde är ännu inte färdigmålad).

Så ett par bilder av vardera St Nicoluas och Maria med barnet:

Och så en modern människa med traditionella ikonsymboler:

Eller så här – fyra bilder av Frida Kahlo: